Betsa en möbel

Förbered för ett lyckat projekt.
Se till att du har allting innan du börjar. För att få ett lyckat resultat undersök först i vilket skick träet befinner sig i, för att sedan bestämma vilka produkter och verktyg du behöver, såsom skrapor, penslar, sandpapper, rörpinnar, träspackel m.m.

Tänk alltid på detta:
1. Läs alltid på etiketten och följ anvisningarna noggrant. Lägg särskilt märke till varningstexten.
2. Gör om en yta i ditt hem till ett tillfälligt arbetsutrymme. Täck utrymmet med skyddsplast, kartong eller tidningar för att skydda mot stänk och fläckar.
3. Försäkra dig om att utrymmet är rumstempererat och torrt samt sörj för god ventilation och bra ljus.

Ta bort gammal färg eller lack.
ZAR Färg- & Lackborttagare är idéalisk att använda till att ta bort färg eller lack från vertikala eller horisontella ytor. Använd gummihandskar och skyddsglasögon. Färg- & Lackborttagare bör användas utomhus på en skuggig plast. Applicera lagom mycket ZAR Färg- & Lackborttagare och låt den verka i 5 till 25 minuter. Komihåg att det är ZAR Färg- & Lackborttagaren som skall göra jobbet. Skrapa bort den uppmjukade färgen eller lacken med en bred spackel.Skrapa alltid ifrån dig och försiktigt så att du inte skadar trät. På svåråtkomliga ställen, kan en gammal tandborste eller stålull vara till god hjälp.

Förbered ytan.
Kom ihåg, även "rena" obehandlade träytor kan vara smutsiga. Ta bort gångjärn, knoppar och andra detaljer. Ytan måste vara ren och torr. Ta bort smuts, damm, fett, vax och fingeravtryck med en trasa som är fuktad med lacknafta och låt ytan torka. Fyll igen eventuella hål och sprickor med ZAR Träspackel. Låt ZAR Träspackeltorka och slipa enligt anvisningarna på förpackningen.

Slipa alltid i träts fiberriktning. Använd långa raka rörelserpå plana ytor. Runda ytor såsom knoppar och ben, se till att slipa längs med fibrerna.Om man slipar mot fibrerna kan man få repor och märken som kan synas igenom på den färdigbehandlade träytan. Slipa inte för mycket, då porerna kan fyllas igen och försvåra för betsen att tränga in.

Obehandlat trä: slipa genom att successivt använda finare och finare sandpapper upp till 220 korn, tills ytan känns slät och len.
Testa först för önskad betston.
Hitta en dold yta, tex undersidan på ett bord och applicera betsen med en tygtrasa (gammal T-shirt) gnid ut betsen och låt den torka i 3 timmar. Om en mörkare ton önskas, skall ytan slipas lätt med fint sandpapper, torkas ren och därefter kan ytterligare ett lager bets appliceras.
Mjukare träslag såsom Asp, Furu och Gran absorberar mer bets än hårt trä. Ju mer bets som absorberas desto mörkare betston får man.

Tips:

Det kan vara en bra idé att försegla öppna fibrer och ändträ med Kinesisk träolja före betsning. .
Applicera ZAR Oljebaserad Trä Bets.
Rör om betsen ordentligt innan den appliceras. Använd en tygtrasa (gammal T-shirt) för att gnida in betsen i fibrernas riktning. Använd därefter en annan ren tygtrasa för att torka bort överskottet. ZAR´s jämna inträngningsförmåga ger dig gott om tid att ta bort streck och överlappningsmärken.

Tips: Betsa de svåraste ytorna först, såsom undersidor, ryggstöd och liknande.

Låt betsen torka i 3 timmar. Om en mörkare ton önskas, skall ytan slipas lätt med fint sandpapper, torkas ren och därefter kan ytterligare ett lager bets appliceras.Applicera ZAR Polyuretanlack.

Skaka aldrig en lack.

Skakning bildar luftbubblor som kan bli kvar i lacken. Om det behövs kan man röra om lacken, följ anvisningen på etiketten.

Om lacken appliceras på en betsad yta, skall ytan slipas lätt och slipdammet avlägsnas med en trasa fuktad med lacknafta. Om en vattenbaserad polyuretanlack appliceras får inte lacknafta eller tinner användas. Använd istället en dammsugare för att ta bort slipdammet (se instruktioner för Aqua ZAR).

ZAR polyuretanlack appliceras enkelt med en ren pensel av högkvalitet (nylon- eller naturhårsborst). Doppa penseln i burken och låt överskott rinna av. Flöda ut poly-uretanlacken genom att använda långa penseldrag i fibrernas riktning. Pensla inte för mycket då luftbubblor kan bildas. ZAR är självutjämnande och ger en jämn och enhetlig yta.