ZAR Träbets Färgkarta

 

ZAR Träbets finns i 26 stycken olika träkulörer inklusive en färglös brytbas. Se färgprover nedan.